Седемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели 24-25 октомври 2019, гр. Плевен