Осемнадесета национална научна сесия за студенти ипреподаватели 29 октомври 2020, гр. Плевен