XХ Юбилейна Национална научна сесия за студенти и преподаватели - 27-28.10.2022г.

pdf Сборник доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN  978-954-756-302-5