Научни форуми

III Национална студентска сесия 26-27.03.2015 г. - Доклади

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-164-9

III Национална студентска сесия 26-27.03.2015 г. - Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-155-7

Национална конференция по клинична токсикология - Сборник Резюмета

Национална конференция по клинична токсикология

20-22.11.2015г.

Сборник Резюмета

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-175-5

IV Национална студентска сесия 24-25.03.2016 г. - Доклади

 

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-183-0

IV Национална студентска сесия 24-25.03.2016 г. - Резюмета   

© Издателски център на МУ-Плевен,

ISBN- 954-756-182-3