Анотация на специалността

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД „БАКАЛАВЪР” ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита степен “бакалавър” по “Управление на здравните грижи” и среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по управление на здравните грижи.

Продължителност на обучението: 2 семестъра.

Семестриална такса: 225 лева.

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА“, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” ИЛИ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” И БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

 

Условия за кандидатстване: Придобита степен “бакалавър” по една от посочените специалности и среден успех от дипломата не по-малък от “добър” .

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по социална медицина.

Продължителност на обучението: 3 семестъра

Семестриална такса: 225 лева.