Квалификационна характеристика

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ - МАГИСТЪР 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД „БАКАЛАВЪР” ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ

 Квалификационна характеристика

 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ - МАГИСТЪР, Т3

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” ИЛИ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” И БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

 Квалификационна характеристика УЗГ маг т. 3