Анотация на специалността

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА”

Медицинската козметика заема все по-голям дял в дерматологията и грижите за кожата. Това предполага нов поглед върху образованието на лицата, които предоставят козметични услуги самостоятелно или в екип с други медицински специалисти.

Специалността е резкрита през 2016 год. с решение на Академичен съвет на Медицински университет – Плевен. Акредитирана е от НАОА с оценка 8.55 /Протокол № 11/12.05.2022 г./ и срок на валидност до следващата акредитация на ПН 7.5., съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

За осигуряване на качествена и широкопрофилна съвременна подготовка в учебния план на специалността е включено изучаване на дерматология, декоративна козметика и естетични грижи, медицинска козметика и козметични грижи, лечебен, козметичен и апаратен масаж, мануална практика от западни и източни системи, уелнес и спа процедури в козметиката, курортология и балнеология в козметиката, апарати и лазери в дерматологията и медицинската козметика, ароматерапия, традиционна китайска медицина и аюрведа, дистрибуторски практики в козметиката, фармакология, анатомия и физиология, латински език, хигиена и трудова безопастност, медицинска и професионална етика, трудово и фирмено право, бизнес комуникации и работа в екип, здравно законодателство и др.

Практическото обучение е с относителен дял 50%“ от общия хорариум и се провежда в Университетската многопрофилна болница за активно лечение, кабинети за медицинска козметика, медицински и козметични центрове, козметични студия. По време на обучението се посещават СПА центрове и балнеологични комплекси.      

Университетското образование дава нова визия на професията  и е гаранция за качество и конкурентност на кадрите на пазара на труда. Медицинската подготовка и големият обем практическо обучение в реална работна среда  дават по-голяма сигурност на предлаганите услуги и успешна професионална реализация в по-голям брой области на медико-козметичната практика – козметично студио, салон или център за красота, в дерматологични, дермато-козметични и физикално-терапевтични центрове, клиники по пластична /естетична, козметична/ хирургия, балнео-, уелнес, спа и таласо-терапевтични центрове, домашно-базирани козметични услуги и др. медицинският козметик, получил академична диплома, може да бъде маркетинг продажби в дрогерии и магазини за козметични средства, дистрибутор на козметични средства, преподавател по практическо обучение в професионални гимназии и регионалните занаятчииски камари.

Завършилите могат да продължат образованието си по бакалавърски и магистърски програми – Управление на здравните грижи и по магистърски програми, предлагани от Национална спортна академия други висши учебни заведения.