Анотация на специалността

 БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА ПО “КИНЕЗИТЕРАПИЯ”
В програмата се приемат кандидати след завършено средно образование.
Прием: държавна поръчка, редовно обучение.
Продължителност на обучението: 4 години, 8 семестъра (7 семестъра теоретично и клинично обучение и 1 семестър преддипломен стаж).
Конкурс: Приемът е с оценка от зрелостен изпит по биология или с писмен изпит- тест по биология в зависимост от условията, посочени в кандидатстудентския справочник.