Материално-техническа база

Сектор „Природни науки” е разположен в Ректорат-1 на МУ-Плевен. Обучението по биология, химия и физика се провежда в оборудвани за целта лаборатории на Факултет „Медицина”. Учебният процес е обезпечен с мултимедийна техника.