Учебна дейност

В сектора по природни науки се осъществява специализирано обучение на български и чуждестранни студенти (БЕО и АЕО) в Подготвителния курс към ДЕСО при следната организация:

  • Биология - 150 часа
  • Химия – 120 часа
  • Физика – 60 часа

Обучението е съобразено със съответните учебни дисциплини, изучавани във факултетите на МУ - Плевен.