Мисия

Мисията на Факултет “Здравни грижи” при МУ-Плевен е да възпитава професионални знания за да отговори на потребностите на здравеопазването и обществото от медицински специалисти, осигуряващи здравни грижи на болната и здрава личност. Чрез обема от теоретични знания и практическа подготовка, придобилите здравна професия да удовлетворяват човешките потребности чрез висококвалифицирана професионална здравна грижа.