Създаване и развитие

Факултетът е разкрит с решение на 40-то Народно събрание от 16 октомври 2008 г. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори в различните направления на здравните грижи.

От 2008 г. досега са подготвени и дипломирани повече от триста бакалаври по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”.