Структура

В структурата на факултета са обособени 5 катедри с общо 4 сектора и един център: