Учебна база

Занятията се провеждат на територията на факултета, който разполага с 4 учебни зали, 6 кабинета за учебнопрактически занятия, 1 компютърна зала, оборудвана с компютърна техника и пълен достъп до университетска компютърна мрежа.

При необходимост се използва цялата аудиторна база на Университета. За клиничното практическо обучение и провеждането на преддипломен стаж се използва клиничната база на УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен, ДКЦ - ІІ и ІІІ и детски заведения от гр. Плевен.