Структура

В работата на СК функциите са разпределени в съответствие с организацията на учебния процес при студентите от специалност ”медицинска сестра” и специалност ”акушерка”, координирани и съгласувани със задачите на Факултета.
Работните кабинети на служителите са на територията на МУ-Ректорат ІІ, етаж ІІІ, № 325 и № 326.