Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

  • Медицински проблеми при пациенти с олеогранулома на мъжките гениталии
  • Практически аспекти на откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при локално ограничен карцином на простатната жлеза