Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м.

Доц. д-р Пенчо Тончев, д.м.

Зам. Декан, Ръководител катедра