Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата в бакалавърските програми на факултет „Здравни грижи”

  • Преддипломен стаж
  • Акушерство
  • Гинекология
  • Детски болести
  • Неонатология
  • Философия и въведение в сестринските и акушерски грижи
  • Практически основи на сестринските и акушерски грижи
  • Сексология и семейно планиране
  • Учебна практика