Основни направления на изследователската работа на катедра „Акушерски грижи”

  • Качество на грижите за жените по време на бременността, раждането и следродилния период
  • Потребности на пациентките от компетентни акушерски грижи
  • Съвременни проблеми на женското здраве
  • Диагностика и лечение на онкогинекологични и гинекологични заболявания