Участия в издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

  • Съвременни проблеми на акушерството и гинекологията, под ред. на Б. Стамболов, С, ИК “Фокус”
  • Въпроси за изпитен тест по акушерство и гинекология, под редакцията на А. Димитров, С., АРСО, 2001.
  • Избрани глави от гинекологичната практика, под редакцията на Й. Попов, ИЦ “МУ-Плевен”, І, 2004, 134-158.