Материално-техническа база на катедрата

Учебният процес, е обезпечен  със съвременни средства за обучение -  мулаж за раждане,  кардиопулмонална ресусцитация, макети на бременността, развитие и предлежания на плода, за гинекологичен преглед и манипулации, анатомично устройство на женската полова система, водене на раждане, извършване и шев на епизиотомия, първи грижи за новороденото; мулажи за хигиенни грижи, катетеризация, сондиране, пункции, мускулни и венозни манипулации, хемотрансфузия, хирургически и акушерски инструментариум и др.