Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра „Акушерски грижи” e част от структурата на факултет „Здравни грижи“. Създадена е с решение на Академичния съвет на Медицински университет – Плевен от 31.10.2007 г. с Ръководител на катедрата Доц. д-р Светлозар Стойков, д.м.

От 2015 год. Ръководител на катедрата е Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м.

Научно-преподавателският състав на Катедрата включва трима доценти, 5 асистенти и двама старши преподаватели. Катедрата е създадена със структурирането на факултет „Здравни грижи“ на Медицински Университет -Плевен. Съгласно измененията на Закона за висшето образование, обучението по специалност „Акушерка” се осъществява във факултети и/или филиали на висши училища, получили акредитация по реда на ЗВО. Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование, взема решение за откриване на Факултет „Здравни грижи” в структурата на Медицински университет – Плевен.

Катедрата е разположена в Учебен корпус на МУ-Плевен, ет.2 и II клинична база на УМБАЛ-Плевен, поради клиничната насоченост на дейност и обучение на студентите от специалност „Акушерка“.

Адрес:

Катедра "Акушерски грижи"

Факултет “Здравни грижи”

Медицински Университет

Ул. “Св. Климент Охридски” 1 5800 Плевен

Тел: 064 884 256