Сектор "Клинична лаборатория"

За нуждите на обучението сектор Клинична лаборатория разполага с две учебни зали и оборудвана клинична лаборатория. Има акредитирана докторска програма по клинична лаборатория. Ръководител на сектора е доц. д-р А. Русева, д.м.

Учебно-преподавателска дейност (лекции, упражнения) на студенти от специалностите:

 • Медицина магистри  (българо-езично и англо-езично обучение на студенти),
 • Медицински лаборант
 • Участие в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Факултет по здравни грижи”
 • Участие в бакалавърските и магистърски програми на факултет „Факултет обществено здраве”

 Преподавана  дисциплина от Академичния състав на сектора:

 • Клинична Лаборатория

Основни направления в обучението по Клинична Лаборатория

 • Диагностика на хематологични заболявания
 • Ензимна диагностика на чернодробни, бъбречни, ендокринни заболявания и др.
 • Диагностика на нарушенията на КАС, електролити и др.
 • Диагностика на нарушенията на процеса на кръвосъсирване и фибринолиза

Основни направления в научноизследователската дейност на сектора са:

 • Управление на качеството в Клиничната лаборатория;
 • Оценка на информативната стойност на лабораторните показатели;
 • Методични и експериментални разработки.