Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

Доц. д-р А. Русева- Лабораторна техника и апаратура, 2015г.