Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 • Обща патология;
 • Клинична патология (Сисетмна патология):
  • Сърдечно-съдова патология;
  • Патология на дихателната система;
  • Патология на храносмилателната система;
  • Патология на женската полова система и млечната жлеза;
  • Патология на бременността и новороденото;
  • Патология на мъжката полова система;
  • Патология на отделителната система;
  • Патология на кръвотворна и лимфна система;
  • Детска патология;
  • Патология на нервната система;
  • Ендокринна патология;
  • Инфекциозна патология.