Основни направления на изследователската работа на катедрата

  • Участие в конгреси и конференции в страната и чужбина;
  • Публикувани 144 научни статии в български издания за периода 2007 - 2015 год.;
  • Публикувани 15 научни статии в чуждестранни издания за периода 2007 - 2015 год.;
  • Участия в 28 научни проекта;
  • HER 2 диагностика на рака на гърдата с помоща на in situ-хибридизационен метод-CISH.