Материално-техническа база на катедрата

  • мултимедийни презентации;
  • четири учебни зали;
  • микроскопи;
  • музейни сбирки;
  • видеосистема за онагледяване.