Материално-техническа база на катедрата

B катедрата има модерен ехографски център, в който се осъществяват ехокардиография (двуразмерна, доплер и цветна), ехография на коремни органи и щитовидна жлеза. Провеждат се работни ЕКГ проби за преценка на коронарния резерв и физическия капацитет, както и 24-часова Холтер електрокардиография.