Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата:

Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" е създадена през 2008 г., след решение на AC на МУ - Плевен за разделяне на Катедрата „Вътрешни болести” с оглед оптимизиране на структурата на факултета в съответствие с основни модули на преподаване в интерната.

От създаването си до  момента, ръководител на катедрата е проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, д.м.

Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" е обособена в четири основни сектора:

  • Кардиология
  • Пулмология
  • Ендокринология
  • Ревматология

 

 

Сектор „Кардиология” е базиран в Клиника по Кардиология, която се състои от Отделение по Спешна Кардиология, Отделение по Неинвазивна Кардиология, Отделение по Инвазивна Кардиология, Отделение по Обща Кардиология.