Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

 • Преподаваните дисциплини пред студентите по медицина в 9 и 10 семестър са:
  • Вътрешни болести:
   • гастроентерология;
   • нефрология
   • хематология.
 • Пред студентите по Здравни грижи се преподава дисциплината Вътрешни болести