Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 

  • Хронични хепатити;
  • тумори на черния дроб;
  • кистозни болести на бъбреците;
  • хронична бъбречна недостатъчност;
  • извънбъбречни методи на очистване на кръвта;
  • съдов достъп в диализата;
  • свободно-радикални процеси.