Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

  • Вътрешни болести – ръководство за специалисти по здравни грижи, три издания, последното през 2012 г.
  • Вътрешни болести, втора част – ръководство за студенти по медицина, издаден през 2012 г.