Основни направления на изследователската работа на катедрата

Защитени дисертации:

  • Приложение на ниски дози кетамин в комбинация с други медикаменти за обезболяване в урологичната практика
  • Органосъхраняващо интензивно лечение при трупния донор
  •  Интензивно лечение, анестезия и прогноза на острия хеморагичен-некротичен панкреатит