Информация за катедрата

 

E-mail за връзка с катедрата:

 

 

Катедра "Акушерство и гинекология" е създадена през 1975 г. с Ръководител проф.д-р Иван Славов. Ръководители на катедрата от 1884 са последователно Проф.д-р Борислав Стамболов, доц. д-р Стоян Танчев и доц.д-р Йордан Попов. От 2008 г. неин ръководител е доц. д-р Йордан Димитров Попов, д.м. От 2004 г. катедрата е базирана във Втора клинична база, в един от най-съвременните Акушеро-гинекологични комплекси в страната, с модерен Операционен блок.

 

 Научно-преподавателският състав включва два доценти и седем асистенти. Катедрата провежда обучение по акушерство и гинекология със студентите от трети и четвърти курс. Ha чуждестранните студенти обучението е на английски език. Тя разполага с добре оборудвани с прожекционна техника, фантоми и мулажи, учебни зали. Внедрена е и съвременна аудио-визуална система за обучение на студенти, специализанти и млади лекари. Научно-преподавателският състав редовно участва в подготовката на специализанти по акушерство и гинекология, част от които са представители нa други държави. B катедрата се обучават и Общо-практикуващи лекари. Използват се всички съвременни методи за диагноза и лечение, осъществява се съвременна реанимация на новороденото, което позволява развитие на практически умения и способности за работа с най-модерните акушеро-гинекологични и неонатологични лечебно-диагностични апаратури.

Научно-изследователската дейност е ориентирана към съвременните проблеми на акушерството и гинекологията и включва научни разработки в областта на ултразвуковата диагностика, ектопичната бременност, хормоналната терапия, цезаровото сечение, лечението на стерилитета, новите направления в лапароскопската диагностика и др.