Издадени учебници и учебни пособия

 

  • „Акушерство и гинекология”, Доц. д-р Йордан Попов, д.м.
  • Монография: “Ектопична бременност”, Б. Стамболов, Й. Попов, Г. Бакърджиев /1998/,  
  • Автор на рездел в: “Съвременни проблеми на акушерство и гинекология” книга І, п/р Б. Стамболов, глава: “Възрастна първескиня” /1999/,
  • Автор на раздел в: “Съвременни проблеми на акушерството и гинекологията”, кн. ІІ, п/р Б.Стамболов, глава: “Ултразвукова диагностика в гинекологичната практика – тумори на матката и аднексите”, ІІ книга, /2000/
  • Книга: “Въпроси за изпитен тест по акушерство и гинекология” п/р А. Димитров /2001/
  • Участие в учебник: “Хирургично ръководство за медицински колежи”, раздел “Акушерство и гинекология” п/р Р. Радев /2004/
  • Редактор на учебник: “Избрани глави в гинекологичната практика”, том І, ІІ, ІІІ и IV п/р Й. Попов, Автор на раздели: “Ендометриоза”, “Ектопична бременност”, „Психопрофилактика в гинекологичната практика”, „Хронична тазова болка-съвременна диагноза и поведение”, „Психосоматични аспекти на хроничната тазова болка” 2004, 2007,2010, 2011;