Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Педиатрия;
  • Ерготерапия на детските болести;
  • Детски болести и неонатология при ерготерапевти;
  • Детски болести със социален аспект.