Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 

 • Хранене;
 • Микроелементен дефицит при заболявания в педиатрията;
 • Наследствени заболявания при:
  • заболявания на нервната система;
  • муковисцидоза
  • редки синдроми 
 • Диабет и съдови усложнения;
 • Затлъстяване и метаболитен синдром
 • Анемии в детската възраст.