Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

  • Основи на педиатрията, Проф. Мумджиев, 2000 г.
  • Детски болести за Медицинските колежи, 2000 г.
  • Диференциална диагноза в педиатрията, 2004г.
  • Физическо и пубертетно развитие на българските деца, 2007г.
  • Практически наръчник по педиатрия, 2010г.