Сектор „Ушно-носно-гърлени болести”

Клиниката  по УНГ болести е създадена през 1976 година  с ръководител проф.д-р Тодор Маринов,дмн., последван от доц.д-р Иван Радев,дм през 1987г. , а от 1994г. е ръководена от доц.д-р Иван Стоянов,дм. От  2011г. и понастоящем  клиниката се оглавява от доц.д-р Александър Вълков,дм.

 

Клиниката по УНГ болести е акредитирана за българоезично и англоезично обучение на студенти от специалностите медицина, медицинска сестра, акушерка , социален работник и други. Тя е база за обучение на стажанти, специализанти и докторанти. Извършват се почти всички видове  оперативни интервенции и високоспециализирани дейности  в оториноларингологията с помощта на съвременна апаратура- дрил за трепаниране на кости, ригиден езофагоскоп, ригиден бронхоскоп, набори за ендоназална синус-хирургия и микроларингохирургия, глайдскоп и други.  През 2011г. в клиниката по УНГ болести се въвеждат нови методи на мониториране при операции на черепномозъчни нерви. Академичният състав на клиниката активно участва в научни форуми на специалността у нас и в чужбина.