Функции

За постигане на учебните цели на Университета и Факултета, Студентската канцелария на ФМ работи в следните основни направления:

  1. Цялостно организиране на учебния процес;
  2. Създаване, поддържане и съхраняване на учебната документация;
  3. Административно обслужване на студентите от Факултета.