Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • Физиология
  • Спортна медицина
  • Патологична физиология