Издадени учебници и учебни пособия от академичня състав на катедрата

  • Тестове по физиология за студенти по медицина, 2010, 2012.
  • Easy Bulgarian through English, 2006.
  • Патофизиологични и клинични промени при стареене, 2008.
  • Основи на патофизиологията, 2010.
  • Патологична физиология. Ръководство за студенти от факултетите по дентална медицина и фармация и от медицинските колежи, 2011.