Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

 

 1. Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Дерматология, венерология и алергология“ в магистърски програми на факултет „Медицина:

  o       Дерматология и венерология

  • обща и специална дерматология
  • полово предавани инфекции
  • естетична дерматология

  o       Клинична алергология

   

 2.  Преподавани дисциплини от академичния състав на катедра „Дерматология, венерология и алергология“ в други основни звена на МУ – Плевен:

  o       Дерматология и венерология (в Медицински колеж)

  • Естетична дерматология (в Медицински колеж)

  o       Околна среда и алергични болести ( във Факултет Обществено здраве, специалност „Опазване и контрол на общественото здраве”)