Издадени учебници и учебни пособия от академичния състав на катедрата

 

 • Атопичен дерматит (М. Трашлиева), изд. Медицина и физкултура, София, 1984
 • Дерматология в детската възраст (М. Трашлиева), изд. Медицина и физкултура, София, 1990
 • Дерматология и венерология, ІІ преработено издание (съавтор М. Трашлиева), под ред. на А. Дурмишев, изд. Медицина и физкултура, София, 1997
 • Дерматология и сексуално предавани болести, (съавтор М. Трашлиева), под ред. на Н. Златков, изд. АРСО, София, 1997
 • Атопична екзема (М. Трашлиева), изд. Пейчински, Плевен, 1999 г.
 • Как да живеем с Псориазис (М. Трашлиева, Д. Господинов), изд. Пейчински, Плевен, 2001 (ISBN 954-8479-14-1)
 • Медицински мениджмънт на болните с Epidermolysis Bullosa Hereditaria (И. Йорданова), изд. МУ-София, Център за информация по медицина, София, 2001
 • Illustrated Manual of Gender Dermatology (I. Yordanova, D. Gospodinov, Chapter 11), C.L.Parish et al. (Editors) “Parish, Jones and Bartlett Publishers”, Boston, Massachusetts, 2010 (ISBN -10 : 0-7637-6396-9)
 • Нашите учители (съавтори М. Трашлиева, Д. Господинов), под ред. на Н. Цанков, „СпейсВижън, София, 2014 (ISBN: 987-619-7130-04-1)
 • е-Атлас по дерматология и венерология, за нуждите на дистационна самоподготовка по специалноста „Mедицина” в МУ – Плевен (Д. Господинов), 2014, mu-pleven.bg
 • Epidermolysis Bullosa (EB): Prevalence, Clinical Manifestations and Management (I. Yordanova, D. Gospodinov, Chapter 4), H. Mullins (Editor), “Nova Science Publishers”, Inc., New York, USA, 2016 (ISBN: 978-1-63484-274-7)