Вид учебно заведение

Основно звено в структурата на държавно висше училище Медицински университет – Плевен, създадено в съответствие с изискванията на Закона за висше образование.