Структура

В структурата на факултета са обособени 5 катедри с общо 13 сектора: