Учебна база

Медицински университет - Плевен разполага с много добра материално-техническа база за провеждане на съвременно обучение и информационно осигуряване на студентите.

За осигуряване на качествено обучение на територията на Факултет „Фармация“ са оборудвани 5 лекционни зали, разполагащи със съвременна онагледяваща техника и връзка с интернет.

Всяка катедра разполага с необходимия брой учебно-практически кабинети и лаборатории, които отговарят на съвременните изисквания съобразно предназначението им. Осигурени са индивидуални работни места за всеки студент, осигуряващи качествено изпълнение на поставените задачи.