Създаване и развитие

Факултетът е разкрит с решение на 43-то Народно събрание от 30 март 2016 г. Академичният състав на факултета включва висококвалифицирани преподаватели - асистенти, доценти и професори.