Структура

В работата на Студентска канцелария функциите са разпределени в съответствие с организацията на учебния процес при студентите от специалност ”Фармация”, координирани и съгласувани със задачите на Факултета.
Работният кабинет на служителите е на територията на Факултет „Фармация“, етаж ІІІ, стая № 303.