Преподавани дисциплини от академичния състав на катедрата

  • общата микробиология;
  • химиотерапия;
  • имунологията;
  • специалната микробиология;
  • специалната вирусология;
  • клиничната микробиология;
  • клинични казуси.